• Litwa
  • 18 czerwca, 2021 18:13

Woda jest czysta, można się kąpać

Po badaniach na 103 litewskich kąpieliskach w pierwszej połowie czerwca ustalono, że woda jest czysta i można się kąpać – informuje w piątek Centrum Szkoleń Zdrowotnych i Zapobiegania Chorobom.

Woda jest czysta, można się kąpać

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. BNS/Scanpix

Według Centrum, w całym kraju monitorowanych jest łącznie 120 kąpielisk, ale jak dotąd nie otrzymano danych z kąpielisk w Wisaginii oraz z niektórych kąpielisk w Wilnie, z rejonu szyrwinckiego, uciańskiego, onikszckiego i rasejńskiego.

Jakość wody w kąpieliskach ocenia się na podstawie dwóch parametrów mikrobiologicznych: enterokoków jelitowych i pręcików jelitowych. W zależności od wymagań normy higieny enterokoki jelitowe nie mogą zawierać więcej niż 100 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody, a pałeczki jelitowe nie mogą zawierać więcej niż 1000 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody.

Informacje o jakości wody w kąpieliskach są aktualizowane natychmiast po otrzymaniu informacji z gmin i laboratoriów.

Informacje o jakości wody w kąpieliskach muszą być również udostępniane opinii publicznej na gminnych stronach internetowych.

Aktualne wyniki badań jakości wody w kąpieliskach oraz w przypadku zanieczyszczenia wody zalecenie nie wchodzenia do wody lub zakaz kąpieli muszą być ogłaszane na tablicach informacyjnych w pobliżu plaż.

PODCASTY I GALERIE