• Litwa
  • 30 czerwca, 2022 9:40

Właściciele niedoglądanych działek nie otrzymają ulgi od podatku gruntowego

W minioną środę rada stolicy doprecyzowała dotychczasowe prawo pozwalające właścicielom opuszczonych i niedoglądanych działek na skorzystanie z ulgi od podatku gruntowego. Od teraz właścicielom nieuporządkowanych działek przysługiwać będzie maksymalna 4% stawka podatku gruntowego.

lrt.lt
Właściciele niedoglądanych działek nie otrzymają ulgi od podatku gruntowego

fot. BNS/ Julius Kalinskas

Zgodnie z podjętą w ubiegłym roku decyzją o ustaleniu stawek podatku gruntowego na rok 2022, samorząd miasta nie nałoży podatku gruntowego na część terenów zieleni figurujących w dokumentach zagospodarowania przestrzennego jako tereny przeznaczone do intensywnego i ekstensywnego użytkowania oraz obszary infrastruktury zurbanizowanej i niezurbanizowanej.

Jedynym warunkiem uzyskania ulgi jest doglądanie działki i zapewnienie do niej swobodnego dostępu dla pieszych.

Obecny system spowodowałby jednak nieporozumienia prawne dotyczące włączenia działek nieuporządkowanych do wykazu obszarów nieużytkowanych, których właściciele mogliby być zwolnieni od podatku na podstawie innych przepisów prawa.

W ubiegłym roku w spisie terenów, którym przysługuje 4% stawka podatku gruntowego, znalazło się 79 działek, spośród których 11 zostało skreślonych z listy, gdy po uprzednim zawiadomieniu właścicieli działek, obszary te zostały uporządkowane.

PODCASTY I GALERIE