• Litwa
  • 12 stycznia, 2022 12:26

Władze zgodziły się ściślej współpracować w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Cztery instytucje podpisały w środę porozumienie w sprawie mobilizacji sił do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

BNS
Władze zgodziły się ściślej współpracować w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Fot. bns foto/Vygintas Skaraitis

Porozumienie mające na celu wzmocnienie realizacji działań zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zmniejszenie zagrożeń i ryzyka związanych z tymi przestępstwami na szczeblu krajowym podpisali szefowie czterech instytucji: Minister Spraw Wewnętrznych Agnė Bilotaitė, Dyrektor ds. Przestępstw Finansowych Służba Śledcza (FNTT) Antonis Mikulskis, Komisarz Generalny Policji Renatas Požėla i dyrektor Centrum Kompetencji Zapobiegania Praniu Pieniędzy Eimantas Vytuvis.

Instytucje uzgodniły umownie wymianę wiedzy fachowej oraz udzielanie sobie nawzajem pomocy metodologicznej i praktycznej w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Współpraca w tym zakresie będzie miała miejsce również w programach edukacyjnych i profilaktycznych.

A. Bilotaitė mówi, że od teraz instytucje będą nie tylko wymieniać i analizować ważne dostępne informacje, ale także koordynować działania mające na celu identyfikację zagrożeń dla prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla systemu finansów publicznych oraz warunków poprawy współpracy między publicznymi i prywatnymi sektorami.

„Schematy przestępczości finansowej stają się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do wyjaśnienia, a szkody, jakie wyrządzają państwu, przedsiębiorstwom i obywatelom, wynoszą dziesiątki milionów euro rocznie. Nie maleje liczba przypadków podejrzanych transakcji pieniężnych, prania pieniędzy i oszustw w przestrzeni elektronicznej” – potwierdziła minister w komunikacie prasowym.

„W związku z tym konieczne jest, aby wszystkie służby i instytucje skupiły się na wspólnym celu, jakim jest zapobieganie tym przestępstwom finansowym lub jak najszybsze ich wykrywanie” – powiedziała.

Dyrektor FNTT A. Mikulskis mówi, że zarówno ta umowa, jak i współpraca między sektorem publicznym i prywatnym są ważne dla radzenia sobie z rosnącymi zagrożeniami prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na Litwie. Jak powiedział, szybka wymiana informacji i wiedzy ze społeczeństwem „wniesie rzeczywisty wkład w zarządzanie pojawiającymi się zagrożeniami i zwiększenie bezpieczeństwa”.

Aby skoncentrować wysiłki sektora publicznego i prywatnego na walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, w 2021 r. Ministerstwo Finansów, Bank Litwy i osiem instytucji finansowych działających na Litwie utworzyło Centrum Kompetencji w zakresie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy.

Według FNTT liczba zgłoszeń podejrzanych transakcji pieniężnych w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. wzrosła 20-krotnie w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Według raportu rozpowszechniają się oszustwa socjotechniczne, oszustwa są wykorzystywane lub wymieniane w wirtualnej walucie, przestępcy wykorzystują fikcyjne firmy do przeprowadzania transakcji gotówkowych, zlecenia tranzytowe są realizowane w celu ukrycia odbiorcy lub celu płatności, ekspresowe płatności.

PODCASTY I GALERIE