• Litwa
  • 28 listopada, 2018 13:13

Władze Litwy zaprosiły Polskę na pogrzeb powstańców styczniowych

We środę (28 listopada) doszło do spotkania kanclerzy rządów RP i RL Michała Dworczyka oraz Algirdasa Stončaitisa.

zw.lt
Władze Litwy zaprosiły Polskę na pogrzeb powstańców styczniowych

Fot. LRV

Kanclerze omówili dalszą współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy oraz wyraziły zadowolenie z bieżących działań.

„Wczoraj odbyło się otwarcie wystawy poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. To było uhonorowanie jeszcze jednego wspólnego elementu historycznego. Jestem przekonany, że współpraca Litwy i Polski w sferze kultury pomaga w rozwoju odpowiednich wartości. Wspólnym wysiłkiem wzmacniamy dalszą współpracę Polski i Litwy w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego” – powiedział Stončaitis. Oświadczył, że strona litewska zaprasza przedstawicieli władz Polski na pogrzeb dowódców powstania styczniowego Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, który odbędzie się wiosną 2019 roku. Szczątki powstańców spoczną na Cmentarzu na Rossie.

Strona litewska poinformowała, że oczekuje od władz w Warszawie wsparcia w kwestii otwarcia w Suwałkach Centrum Litewskiej Oświaty i Kultury oraz stworzenie możliwości dla polskich Litwinów oglądania LRT.

PODCASTY I GALERIE