• Litwa
  • 26 marca, 2018 17:30

Władze Litwy rozszerzają tzw. listę Magnickiego

Szefowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Departamentu Migracji podpisali w poniedziałek rozporządzenie, zgodnie z których zakazem wjazdu na Litwę są objęci 44 obywatele Rosji.

BNS
Władze Litwy rozszerzają tzw. listę Magnickiego

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas podpisując rozporządzenie rozszerzył tzw. listę Magnickiego o 21 osób. Odtąd znajdzie się na niej 70 nazwisk.

Misiūnas poinformował, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaktualizowana lista nazwisk nie zostanie podana do wiadomości publicznej. ,,Zastosowaliśmy się do zaleceń, ponieważ są one związane z bezpieczeństwem wewnętrznym kraju” – powiedział agencji BNS szef resortu.

Litwa ogłosiła tzw. listę Magnickiego, na której znalazło się 49 osób na początku stycznia br. Lista wprowadza zakaz wjazdu na Litwę osobom powiązanym z korupcją, praniem pieniędzy,  czy dopuszczających się łamania praw człowieka.
Tzw. Ustawę Magnickiego Sejm Litwy przyjął w listopadzie ub. Roku. Autorami aktu prawnego są posłowie z partii konserwatywnej. Litwa została czwartym państwem na świecie, które przyjęło prawo Magnickiego. Ustawa Magnickiego do tej pory została przyjęta w USA, Estonii i Kanadzie.

Ustawa nazywana jest w mediach „prawem Magnickiego” od nazwiska Siergieja Magnickiego, rosyjskiego adwokata, który śledził gigantyczną korupcję w urzędach MSW Rosji. W 2009 roku zmarł w areszcie, do którego trafił wskutek sfałszowania przez prokuratorów dowodów.

Rosja zagroziła podjęciem kroków odwetowych wobec Litwy. Ambasador Federacji Rosyjskiej na Litwie Aleksandr Udalcow zapowiedział w rozmowie z agencją Interfax, że Rosja odpowie „na kolejny nieprzyjazny krok Litwy” i zakaże wjazdu niepożądanym obywatelom tego kraju.

Zgodnie z Ustawą Magnickiego zakaz wjazdu na Litwę przez okres nie dłuższy niż pięć lat będzie wydawał minister spraw wewnętrznych na wniosek ministra spraw zagranicznych.

PODCASTY I GALERIE