• Litwa
  • 20 lutego, 2016 14:42

Wkrótce Koran w języku litewskim

Biuro ds. religijnych Turcji zapowiedziało, że ukaże się tłumaczenie Koranu na język litewski.

zw.lt
Wkrótce Koran w języku litewskim

Fot. pixabay.com

Jeden przekład księgi na język litewski już jest. Dokonał go poeta Sigitas Geda, popawki wniósł mufti Romas Jakubauskas. Jak donoszą tureckie media Biuro ds. religii zamierza przetłumaczyć Koran na dziesięć języków. Nakłady zostaną odesłane do krajów dla których zostały przeznaczone, oprócz tego można będzie ściągnąć elektroniczną wersję tłumaczenia. Nie ujawnia się kto tym razem będzie autorem przekładu. Nowa wersja ma się ukazać w roku bieżącym.

Koran jest świętą księgą. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610-632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi przez Archanioła Dżibrila. Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej.

PODCASTY I GALERIE