• Litwa
  • 22 października, 2022 15:20

Wizyta wiceministra Tomasza Rzymkowskiego na Litwie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Polski Tomasz Rzymkowski spotkał się z przedstawicielami polskich środowisk oświatowych na Litwie.

gov.pl
Wizyta wiceministra Tomasza Rzymkowskiego na Litwie

fot. gov.pl

Główna uroczystość odbyła się w Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu, gdzie w imieniu Ministra Edukacji i Nauki wiceminister Tomasz Rzymkowski wręczył dyplomy uznania dla nauczycieli i uczennicy tej szkoły. Dyplom uznania przyznano również samej placówce, która jest jednym z dwóch polskojęzycznych gimnazjów w rejonie trockim. 

Podczas spotkania z społecznością szkolną Sekretarz Stanu zwrócił uwagę na rolę szkoły w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia w duchu wartości patriotycznych oraz działalność kulturalno-oświatową placówki skierowaną do polskiej mniejszości narodowej w Połukniu.

Ważnym punktem wizyty wiceministra Tomasza Rzymkowskiego były rozmowy z kierownictwem z Kierownictwem Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Szkół na Litwie „Macierz Szkolna”. Głównym tematem spotkania był stan oświaty polskiej na Litwie, w tym wprowadzenie egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz reorganizacja szkół rejonu trockiego, solecznickiego i wileńskiego. Wręczając dyplom uznania dla Macierzy Szkolnej, Sekretarz Stanu podkreślił pracę stowarzyszenia na rzecz wysokiej jakości nauczania w szkołach dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie. 
 
Na prośbę strony polskiej odbyło się również spotkanie z wiceministrem edukacji Ramūnasem Skaudžiusem i merem Trok Andriusem Šatevičiusem. Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

PODCASTY I GALERIE