• Litwa
  • 27 czerwca, 2014 9:03

Wizyta Bialackiego w Wilnie

Zwolniony przed kilkoma dniami białoruski obrońca praw człowieka, Aleś Bialacki, przybędzie dzisiaj na Litwę.

BNS
Wizyta Bialackiego w Wilnie

Fot. Wikipedia/CC

W Wilnie Bialacki zorganizuje konferencję prasową, informuje Dom Praw Człowieka na Uchodźstwie w Wilnie.

Białoruski obrońca praw człowieka był wielokrotnie nagradzany. W 2006 roku otrzymał nagrode Homo Homini, wręczoną przez Václava Havla, od 2010 roku jest honorowym obywatelem Genui, ponadto dwukrotnie nominowany był do pokojowej Nagrody Nobla.

Bialacki odbywał karę w kolonii karnej w Bobrujsku w obwodzie mohylewskim. W listopadzie 2011 r. został skazany na 4,5 roku kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i na konfiskatę mienia za zatajenie dochodów wyjątkowo dużej wysokości. Nakazano mu też zapłacenie państwu 757,5 mln rubli białoruskich (ok. 90 tys. USD). Sąd uznał, że nie zapłacił on podatków od ponad 560 tys. euro przekazanych na jego konta w bankach w Polsce i na Litwie w latach 2007-2010.

Dane bankowe Bialackiego udostępniły służbom białoruskim w ramach mechanizmu pomocy prawnej Polska i Litwa.

W grudniu 2012 roku Parlament Europejski potępił działania polskich i litewskich władz w sprawie Bialackiego. Na sesji plenarnej przegłosowano wtedy roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2011. Znalazło się w nim zdanie potępiające działania polskich i litewskich urzędników, które umożliwiły aresztowanie Bialackiego. Europarlament zaapelował również, by w przyszłości nie dopuścić do powtórzenia się takich błędów.

PODCASTY I GALERIE