• Litwa
  • 31 marca, 2014 13:35

Do Wilna przyjadą Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz

W dniach 6-8 kwietnia do Wilna przyjadą marszałkowie polskiego Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz. Polscy politycy wezmą udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej (KPPUE).

zw.lt
Do Wilna przyjadą Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

W ramach oficjalnego programu wizyty marszałek Ewa Kowacz weźmie udział w otwarciu w Sejmie Republiki Litewskiej międzynarodowej wystawy plakatów historycznych „Visegrad Karma”. Prezentuje ona plakaty pochodzące z czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Węgry, Czechy i Słowacja) związane z upadkiem reżimu komunistycznego. Wystawa jest efektem współpracy muzeów z czterech państw wyszehradzkich.

Kolekcja zawiera najważniejsze dzieła najwybitniejszych twórców tamtej epoki, które odzwierciedlają obraz ówczesnej sytuacji polityczno-społecznej i nastrojów społecznych. Głównym celem wystawy jest zwrócenie uwagi na konieczność kultywowania poszanowania wolności w zakresie praw człowieka i kultury. Projekt Visegrad Karma ma również na celu promowanie i przywrócenie roli zanikającemu gatunkowi komunikacji wizualnej, jakim jest plakat, nie tylko w krajach Grupy Wyszehradzkiej, ale na całym świecie. Wystawa została wzbogacona także o plakaty litewskie z okresu przełomu.

Poza programem oficjalnym, 8 kwietnia o godz. 10 marszałek B. Borusewicz wygłosi wykład na Instytucie Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego nt. transformacji demokratycznej w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej pt. “25-lecie przemian polityczno-ustrojowych w Polsce”. Wykład odbędzie się po polsku z tłumaczeniem na język litewski.

PODCASTY I GALERIE