• Litwa
  • 20 marca, 2014 9:42

Do Wilna przybędzie kierownictwo Rady Nordyckiej

Kierownictwo Rady Nordyckiej omówi dziś w Wilnie sytuację na Ukrainie. Do stolicy przybędą szefowa Rady Północnej Karina Astrom oraz wiceprzewodniczący Hans Wallmark. Kierownictwo zgromadzenia międzyparlamentarnego zrezygnowało z wizyty w Murmańsku, odwiedzi natomiast trzy kraje bałtyckie i Polskę.

BNS
Do Wilna przybędzie kierownictwo Rady Nordyckiej

Fot. wikipedia.org

„Referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Rosji uważamy za nieprawne i sprzeczne z Konstytucją Ukrainy. Wzywamy Rosję do podjęcia natychmiastowych działań w celu pokojowego uregulowania sytuacji, która może doprowadzić do zimnej wojny” – powiedziała szefowa Rady Północnej Karina Astrom.

W Wilnie kierownictwo Rady Nordyckiej spotka się z komitetem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz kierownictwem Zgromadzenia Bałtyckiego.

Rada Nordycka składa się z 87 członków, reprezentujących pięć państ Północy i trzy regiony autonomiczne. Członkami Rady Nordyckiej są posłowie parlamentów krajów północnych.

PODCASTY I GALERIE