Wileńska nadzieja. Konkurs literacki dla młodzieży rozstrzygnięty

Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Literatów Polskich oraz redakcjami czasopism Naujoji romuva i Pašvaistė zorganizował konkurs dla młodych pisarzy na opowiadanie o treści optymistycznej. Celem konkursu było przesłanie nadziei na lepszą przyszłość w dobie pandemii oraz rozwój polsko-litewskiej współpracy w dziedzinie literatury.

instytutpolski.pl
Wileńska nadzieja. Konkurs literacki dla młodzieży rozstrzygnięty

Obraz-Miroslaw-Bryzys_Indstytu Polski

Konkurs został ogłoszony 30 lipca i zamknięty 30 listopada. Został przeprowadzony w dwóch kategoriach, utworów napisanych po litewsku i po polsku. Nagrody zdobyli:

W kategorii utworów napisanych po litewsku

I nagrodę Karina Tylingo,

II nagrodę Orestas Razumas i

III nagrodę Gaja Lapinskaitė.

W kategorii utworów napisanych po polsku

I nagrodę Agnieszka Masalytė,

II nagrodę Dariusz Lewicki i

dwie równorzędne III nagrody Liwia Romanowska i Daniel Dowejko.

Nagrody, ufundowane przez Urząd ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej, zostaną wręczone laureatom niezwłocznie, kiedy pozwolą na to przepisy bezpieczeństwa epidemiologicznego. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane na Litwie i w Polsce w czasopismach literackich oraz na stronie internetowej Instytutu Polskiego.

PODCASTY I GALERIE