• Litwa
  • 20 lipca, 2013 9:25

Więzienie bez wyroku? To możliwe w Gruzji, Kazachstanie i…na Litwie

Na Litwie prawdopodobieństwo aresztu przed ogłoszeniem wyroku wynosi 90 proc. Pod tym względem sytuacja jest lepsza nawet w Albanii. Węgierski Komitet Helsiński  przeprowadził badanie dotyczące aresztów w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz w byłych państwach ZSRR.

zw.lt
Więzienie bez wyroku? To możliwe w Gruzji, Kazachstanie i…na Litwie

Zgodnie z prawem międzynarodowym oraz krajowym areszt jest karą ostateczną. Z przeprowadzonego badania wynika jednak, że jest wręcz przeciwnie.

Prawdopodobieństwo aresztu przed ogłoszeniem wyroku w Gruzji i w Kazachstanie oraz na Węgrzech wynosi tyle co na Litwie – 90 proc. Zgodnie z raportem możliwość sukcesu apelacji jest znikoma. Szczególnie jest to charakterystyczne dla krajów takich, jak Gruzja i Ukraina – 2 proc., Litwa – 8 proc. Lepsza sytuacja jest dopiero w Albanii i  Mołdowie – co czwarta apelacja bywa udana.

Autorzy raportu są zaniepokojeni wynikami, ponadto w krajach Europy Centralnej i Wschodniej oraz w byłych państwach ZSRR obecnie więzionych jest 250 tys. osób.

PODCASTY I GALERIE