• Litwa
  • 8 września, 2015 16:03

Wielotysięczny wiec protestacyjny związkowców

W czwartek (10 września) związki zawodowe organizują w Wilnie wielotysięczny wiec protestacyjny.

BNS
Wielotysięczny wiec protestacyjny związkowców

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Sprzeciw pracujących wywołał nowy model socjalny, którego częścią składową jest Kodeks Pracy. W opinii związkowców nowy kodeks pomniejsza prawa pracowników i gwarancje socjalne.

Akcja rozpocznie się w południe przed sejmem.

PODCASTY I GALERIE