• Litwa
  • 17 kwietnia, 2017 13:12

Wieloletni dyrektorzy mieliby odejść ze stanowiska w 2019-2021 latach

Kierownik sejmowego komitetu ds. nauki i oświaty Eugenijus Jovaiša oraz jego członek Arūnas Gumuliauskas proponują, żeby dyrektorzy placówek oświatowych, pozostający na stanowisku przez wiele kadencji, mogli wziąć udział w kolejnym konkursie na stanowisko kierownicze, a zamienieni zostaliby w 2019-2021 latach.

BNS
Wieloletni dyrektorzy mieliby odejść ze stanowiska w 2019-2021 latach

Fot. Archiwum zw.lt

Taki pomysł zarejestrowano po proponowanych przez prezydent Dalię Grybauskaitė poprawek do ustawy, gdzie jest proponowane wprowadzenie pięcioletnich kadencji dyrektorów szkół oraz ograniczenie zajmowania stanowiska do dwu kadencji. Ustawa miałaby wejść w lipcu br., a wieloletni dyrektorowie mogliby jeszcze przez rok od wprowadzenia zmian pozostać na stanowisku.

W propozycji chłopów i zielonych, w okresie czasu od 2019 do 2021 roku, konkursy na wyłonienie nowych kierowników szkół odbywałyby się w kilku etapach: do 2019 zostałby ogłoszony konkurs na stanowiska które były zajmowane przez tę samą osobę przez ponad 30 lat, w 2020 roku- od 20 do 29 lat, do 2021 roku- 10-19 lat.

Wprowadzeniu kadencji jest przeciwne Litewskie stowarzyszenie kierowników szkół. Sprzeciw jest argumentowany tym, że na danym etapie istnieje wystarczająca ilość instrumentów prawnych, pozwalających na odsunięcie nieodpowiednich kierowników ze stanowiska.

PODCASTY I GALERIE