• Litwa
  • 15 maja, 2017 9:01

Większość mieszkańców popiera podwójne obywatelsto

60 procent Litwinów zgadza się, by emigranci nowej fali mogli posiadać podwójne obywatelstwo.

BNS
Większość mieszkańców popiera podwójne obywatelsto

Fot. BNS/ Irmantas Gelūnas

Jedna piąta respondentów jest temu przeciwna. To są dane najnowszego sondażu, który na zamówienia agencji BNS przeprowadził instytut RAIT.

Osoby ankietowane miał odpowiedzieć na pytanie, czy się zgadzają, by obywatelstwo Litwy zachowały osoby, które wyjechały z Litwy po odzyskaniu niepodległości i otrzymały obywatelstwo obcego państwa. 23 procent odpowiedziało”‚Zdecydowanie tak”, 37 procent – „raczej tak”.

14 proc. respondentów stwierdziło, że się nie zgadza, zaś 6 procent – zdecydowanie się nie zgadza. Kolejne 20 procent mieszkańców nie ma zdania na ten temat.

Osoby, który uzyskały obywatelstwo w momencie urodzenia po 1990 r., ale obecnie przebywające na emigracji, muszą mieć prawo do podwójnego obywatelstwa – twierdzi Światowa Wspólnota Litwinów. Szefowa wspólnoty Dalia Henke twierdzi, że emigranci posiadający obywatelstwo drugiego kraju mogą zachować formalny związek z ojczyzną poprzez złożenie w urzędzie odpowiedniej prośby. Wówczas obywatelstwo byłoby nie nadawane z automatu, a w drodze wyjątku. Taka regulacja prawna sprawi, że nie potrzebna będzie nowelizacja konstytucji. Jej zdanie obecne ustawodawstwo jest dyskryminujące, ponieważ osoby którzy opuścili Litwę przed 1990 rokiem mogą mieć podwójne obywatelstwo, a ci którzy wyemigrowali po 11 marca 1990 r. już nie. Światowa Wspólnota Litwinów jest przeciwna referendum dotyczącego podwójnego obywatelstwa.

Zgodnie z litewską Konstytucją, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie, nikt nie może być jednocześnie obywatelem Litwy i obywatelem innego kraju.

PODCASTY I GALERIE