• Litwa
  • 23 marca, 2020 11:43

Większość mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia działania władz w czasie pandemii

Według sondażu, zamówionego w tym miesiącu przez agencję informacyjną BNS, dwie trzecie mieszkańców Litwy uważa, że instytucje państwowe prawidłowo reagują na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

BNS
Większość mieszkańców Litwy pozytywnie ocenia działania władz w czasie pandemii

Fot. Julius Kalinskas/BNS

Sondaż został wykonany przez spółkę Vilmorus w dniach 6–13 marca, czyli w czasie, kiedy na Litwie były już potwierdzone przypadki koronawirusa oraz przyjęte niektóre środki profilaktyczne mające na celu zwalczenie rozwoju epidemii. Wśród nich były decyzje o zamknięciu szkół i izolacji osób, które przyjechały z zagranicy. Decyzję o wprowadzeniu kwarantanny podjęto w końcu okresu przeprowadzania sondażu.

Z sondażu wykonanego wynika, że 66 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia działania władz. Zdaniem 19,3 proc. respondentów są one nieadekwatne do sytuacji.

W porównaniu z innymi państwami europejskimi Litwa stosunkowo wcześnie i restrykcyjnie ograniczyła ruch wewnątrz kraju, jak również wjazd na jego teren. W pierwszym dniu kwarantanny rząd ogłosił plan wsparcia dla biznesu. Z drugiej strony na władze spadła fala krytyki z powodu zbyt małej liczby wykonywanych testów oraz braku środków ochronnych dla lekarzy.

W badaniu oceniono także opinie społeczeństwa na temat informowania w mediach o sytuacji związanej z koronawirusem. Pozytywnie działania mediów na Litwie w tej kwestii oceniło 63 proc. ankietowanych. Według 20,1 proc. uczestników sondażu media działają nieodpowiednio.

PODCASTY I GALERIE