• Litwa
  • 3 grudnia, 2019 13:50

Większe wynagrodzenia dla pracowników kultury

Na zwiększenie wynagrodzeń pracownikom kultury rząd proponuje wyasygnowanie w budżecie na przyszły rok dodatkowych 6,4 mln euro.

BNS
Większe wynagrodzenia dla pracowników kultury

Fot. Roman Niedźwiecki

Jak podaje Ministerstwo Kultury, od 1 stycznia wynagrodzenia dla pracowników podwładnych ministerstwu placówek kulturalnych mają wzrosnąć średnio o 10 proc.

Tymczasem wynagrodzenia parcowników samorządowych placówek kulturalnych mają wzrosnąć o 7 procent.

W udoskonalonym projekcie budżetu na przyszły rok również przewidziano dodatkowo 300 tysięcy euro na uzupełnienie zasobów bibliotek. Na kontynuację projektu Paszportu Kultury dla uczniów Ministerstwo Oświaty zamierza przeznaczyć 4,5 mln euro.

PODCASTY I GALERIE