• Litwa
  • 14 lipca, 2018 18:07

Większe stypendia doktoranckie?

Ministerstwo Oświaty i Nauki zaproponowało od następnego roku zwiększyć stypendia doktoranckie.

BNS
Większe stypendia doktoranckie?

Fot. Małgorzata Kozicz

W pierwszym roku studiów doktoranckich stypendia mają zostać zwiększone z 395 euro do 722. A w drugim roku z 456 do 836 euro.

Gdyby propozycja została zaaprobowana rząd musiałby znaleźć dodatkowych 8, 2 mln euro.

Ministerstwo Finansów jest sceptyczne wobec propozycji, ponieważ jej zdaniem taki skok jest nieadekwatny względem wynagrodzeń pracowników naukowych. Zdaniem resortu stypendia nie mogą być większe niż podstawowe wynagrodzenie pracowników nauki.

PODCASTY I GALERIE