• Litwa
  • 23 czerwca, 2015 13:53

Więcej zawodowych żołnierzy w Wojsku Litewskim

W Wojsku Litewskim w przyszłym roku o ponad tysiąc może zostać zwiększona liczba zawodowych żołnierzy, natomiast dyskusje ws. liczby poborowych w wojsku po pięciu latach zostały przeniesione na jesień.

BNS
Więcej zawodowych żołnierzy w Wojsku Litewskim

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Sejm zatwierdził dzisiaj zasadniczą strukturę wojska w 2016 roku. Górna granica żołnierzy została zwiększona o 1300, dolna – prawie o 1000.

Ministerstwo Ochrony Kraju przedstawiło również w projekcie kierunki dotyczące struktury wojska na rok 2021, jednak omawianie tego punktu postanowiono przenieść na jesień.

PODCASTY I GALERIE