• Litwa
  • 28 sierpnia, 2019 14:35

Więcej środków pieniężnych dla pedagogów

W przyszłym roku budżet Litwy obejmie więcej funduszy dla nauczycieli, twierdzi Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu.

BNS
Więcej środków pieniężnych dla pedagogów

Fot. Joanna Bożerodska

Ministerstwo obieca, że od 1 stycznia przyszłego roku płaca dla wszystkich nauczycieli będzie obliczana zgodnie z maksymalnymi współczynnikami wynagrodzenia zawodowego. W związku z tym będzie dodana dodatkowa kwota 2,4 milionów euro.

„Obecnie istnieją tak zwane „nożyczki”, pozwalające na obliczenie wynagrodzenia według różnych stawek, często poniżej obiecanego maksymum” – czytamy w raporcie Ministerstwa oświaty.

Przewiduje się również doliczyć dodatkowe 22,2 mln euro z przyszłorocznego budżetu, aby podnieść wynagrodzenia nauczycieli przedszkolnych.

„Ma to na celu zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniu nauczycieli w różnych programach kształcenia ogólnego” – twierdzi ministerstwo.

Wyjaśnia się, że projekt przewiduje 10-procentowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli od września 2021 r., co będzie wymagało 61,7 mln euro.

Podjęte zostaną również wysiłki w celu zwiększenia stawek godzinowych dla nauczycieli.

Ministerstwo oświaty w ubiegłym tygodniu ogłosiło, że w tym roku doda 14 milionów euro do wynagrodzeń nauczycieli. Informowało również, że płace będą obliczane na podstawie ulepszonego modelu.

PODCASTY I GALERIE