• Litwa
  • 9 lipca, 2015 12:19

Więcej setek z egzaminów maturalnych

W tym roku liczba abiturientów, którzy złożyli egzaminy na same setki lub otrzymali kilka setek jest większa niż w roku ubiegłym. Ogólna liczba setek na maturze w całym kraju wyniosła 1678.

zw.lt
Więcej setek z egzaminów maturalnych

Fot. BFL/Andrius Ufartas

W ubiegłym roku setek było nieco ponad tysiąc.

Rekordową liczbę maksymalnych ocen w tym roku otrzymało Wileńskie Liceum – 212.

Według danych Narodowego centrum Egzaminacyjnego, siedmiu maturzystów na Litwie otrzymało setki ze wszystkich pięciu składanych egzaminów, 27 abiturientów otrzymało setki z czterech egzaminów, ponad 200 otrzymało maksymalne oceny z trzech przedmiotów. Pozostali otrzymali po dwie lub jednej setce.

PODCASTY I GALERIE