• Litwa
  • 9 grudnia, 2022 14:28

Więcej mieszkańców będzie mogło skorzystać z refundacji leków

W czwartek 8 grudnia Sejm zatwierdził zainicjowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w Prawie farmaceutycznym, które legalizują nowe wymagania cenowe i refundacyjne dla leków i wyrobów medycznych. Zmiany mają wymiar społeczny, pozwolą większej liczbie ludności kraju korzystać z refundacji leków, a bardziej racjonalnie wykorzystane środki zapewnią ocenę nowych leków i wpisanie ich na listę leków refundowanych. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

zw.lt
Więcej mieszkańców będzie mogło skorzystać z refundacji leków

fot. domena publiczna

„W systemie refundacji leków uczestniczy ponad milion mieszkańców kraju, więc zmiany dotkną ich bezpośrednio i pozytywnie. Zwiększy się konkurencja między dostawcami leków, więc można spodziewać się niższych cen leków” – mówi minister zdrowia Arūnas Dulkys.

Według wyliczeń ministerstwa zastosowanie nowych narzędzi przyniesie zysk w wysokości 18,5 mln EUR ze względu na zwiększoną konkurencję i zmiany cen bazowych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na ocenę innowacyjnych leków i refundacje dla pacjentów.

„W interesie państwa jest, aby jak najwięcej mieszkańców mogło skorzystać z refundacji leków. W tym celu konieczne jest propagowanie racjonalnego stosowania leków wśród wszystkich pacjentów, a najskuteczniejszym sposobem na to jest wybór środków medycznych o jak najniższej składce” – mówi wiceminister zdrowia Aurimas Pečkauskas.

Istotną zmianą, która pomoże mieszkańcom zaoszczędzić, jest ograniczenie maksymalnych składek pacjentów przy zakupie wyrobów medycznych. Obecnie składki cenowe dla dużej liczby pacjentów przekraczają 100%, a w niektórych przypadkach nawet 300% ceny refundowanej przez państwo. Stanowi to znaczne obciążenie finansowe dla osób ciężko chorych i członków ich rodzin.

Zgodnie z nową procedurą maksymalne składki pacjenta na wyroby medyczne nie przekroczą 50% ceny bazowej. Zmiana ta obniży ceny wyrobów medycznych i obniży koszty dla gospodarstw domowych. Jednocześnie nie wpłynie to również na jakość wyrobów medycznych podlegających kompensacji, ponieważ obecnie przygotowywane są również opisy zasadniczych charakterystyk i tylko środki spełniające te opisy zostaną uwzględnione w cenniku wyrobów medycznych podlegających kompensacji.

Według danych Państwowego Funduszu Chorych w 2022 roku państwo przeznaczyło na refundację leków 453 mln EUR. W roku 2023 kwota ta wzrośnie do 491 mln EUR.

Na podst. sam.lrv.lt

PODCASTY I GALERIE