• Litwa
  • 24 stycznia, 2023 16:39

Więcej miejsc finansowanych przez państwo dla studentów kierunków medycznych

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu rozważa możliwość przyjęcia w kolejnym roku na studia medyczne finansowane przez państwo o 199 osób więcej, zwiększając tę ​​liczbę do ponad 2700.

BNS
Więcej miejsc finansowanych przez państwo dla studentów kierunków medycznych

fot. BNS/ Gintarė Adinavičiūtė

Zwiększenie liczby miejsc finansowanych przez państwo umożliwi 2713 osobom podjęcie bezpłatnej nauki na medycynie.

Planowane jest również przyjęcie dodatkowych 85 osób na szkolenia zawodowe finansowane przez państwo. Priorytetem jest kształcenie najbardziej obecnie brakujących specjalistów – pielęgniarek.

Osoby studiujące na niefinansowanych przez państwo programach lub studiach stacjonarnych będą mogły zawrzeć umowę z zakładem opieki zdrowotnej, który pokryje koszt studiów lub zastosuje inne środki motywacyjne, a uczeń, student lub lekarz rezydent będzie mógł podjąć się pracy w placówce przez uzgodniony okres po ukończeniu studiów.

PODCASTY I GALERIE