• Litwa
  • 19 lutego, 2015 10:59

Więcej Litwinów popiera małżeństwa homoseksualistów

79 proc. mieszkańców Litwy nie popiera zalegalizowania związków partnerskich osób jednej płci, pozytywnie lub raczej pozytywnie możliwość tę ocenia 15 proc. obywateli. To prawie dwa razy więcej niż przed rokiem.

BNS
Więcej Litwinów popiera małżeństwa homoseksualistów

Fot. Ewelina Mokrzecka

82 proc. ankietowanych negatywnie ocenia propozycję zalegalizowania małżeństw homoseksualistów, pozytywn pogląd na sprawę ma 8 proc. mieszkańców – wynika z sondażu przeprowadzonego przez spółkę Rait na zamówienie Litewskiej Izby Notarialnej.

W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w listopadzie 2013 roku przez spółkę Vilmorus, wzrosła zarówno liczba osób popierających związki partnerskie, jak i małżeństwa homoseksualistów. Nieznacznie zmniejszyła się też liczba respondentów nastawionych negatywnie wobec takich możliwości.

Zwiększyła się także liczba osób popierających rejestrację związków partnerskich (konkubinatów) osób różnych płci. 54 proc. ankietowanych ocenia taką możliwość pozytywnie lub raczej pozytywnie (w 2013 roku – 37 proc.).

Sondaż przeprowadzono 7-23 listopada 2014 roku, wzięło w nim udział 1000 osób w wieku od 15 do 74 lat.

PODCASTY I GALERIE