• Litwa
  • 26 września, 2020 14:39

Więcej lekcji litewskiego już od przedszkola

Sejm zabrał się za poprawki, aby dzieci mniejszości narodowych mogły wcześniej uczyć się języka litewskiego. Więcej lekcji litewskiego ma być w przedszkolach i zerówkach. 

BNS
Więcej lekcji litewskiego już od przedszkola

Fot. BNS/Erikas Ovcarenko

Nowelizacja ustawy o oświacie przewiduje, że w programach przedszkolnych na naukę w języku litewskim należy przeznaczyć co najmniej pięć godzin tygodniowo. Obecnie obowiązują cztery lekcje języka litewskiego w przedszkolu, a w zerówkach – według preferencji rodziców. 

Według ministra oświaty Algirdasa Monkevičiusa, celem jest jak najszybsze rozpoczęcie nauczania języka państwowego dzieci, których językiem ojczystym nie jest język litewski.

Wanda Krawczonok, starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie -Związku Chrześcijańskich Rodzin wyraziła obawy, że w szkołach rejonowych może zabraknąć specjalistów od nauczania języka litewskiego. 

A. Monkevičius z kolei podkreślił, że nie byłyby to osobne lekcje litewskiego, a różne zajęcia w obu językach – ojczystym i litewskim oraz że nauczyciele obecnie muszą znać litewski. 

Poprawki do ustawy o oświacie mają wejść w życie od 1 września przyszłego roku. 

PODCASTY I GALERIE