• Litwa
  • 17 sierpnia, 2015 15:35

Więcej języka mniejszości narodowych w szkołach litewskich

Ministerstwo Oświaty i Nauki zamierza stworzyć lepsze możliwości do nauczania języka ojczystego dla uczniów z rodzin mniejszości narodowych, którzy uczęszczają do litewskich szkół.

BNS
Więcej języka mniejszości narodowych w szkołach litewskich

Fot. Antoni Radczenko

Od września 2016 roku lekcje języka polskiego, rosyjskiego i innych mniejszości będą się odbywały dwa razy tygodniowo w klasach od 2 do 10.

Projekt programu nauczania resort zamierza przygotować w ciągu nadchodzącego roku szkolnego.

,,Chcemy zapewnić więcej możliwości rodzicom przy wyborze szkół, które zapewnią mniejszościom narodowym naukę języka, poznanie kultury etnicznej” – w komunikacie prasowym jest cytowana wiceminister oświaty i nauki Genoveita Krasauskienė.

Obecnie nauczanie języka ojczystego odbywa się od klasy szóstej. Uczniowie najczęściej wybierają swój język ojczysty jako drugi język obcy.

PODCASTY I GALERIE