• Litwa
  • 2 września, 2014 13:47

Widtmann rozpoczął pracę w Warszawie na stanowisku attache ds. energetyki

Pracę w Warszawie rozpoczął litewski attache ds. energetyki. Stanisław Widtmann będzie pierwszym attache ds. energetyki w kraju, z którym Litwa realizuje kilka projektów energetycznych.

BNS
Widtmann rozpoczął pracę w Warszawie na stanowisku attache ds. energetyki

Fot. BFL/Gediminas Savickis

,,Polska jest bardzo ważnym partnerem w realizacji projektów energetycznych, a moim celem są rozmowy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami państwowymi, odpowiedzi na pytania, które są ważne dla obu państw w sferze energetyki. W związku z tak intensywną współpracą, prawidłowe jest, że mamy bezpośredniego przedstawiciela w Polsce, który utrzymuje kontakty oraz reprezentuje litewską oraz słucha polskiej strony” – agencji BNS powiedział nowy attache ds. energetyki.

Do 2012 roku Widtmann piastował stanowisko wiceministra kultury oraz koordynował kwestie mniejszości. Ostatnio był starszym specjalistą w Ministerstwie Energetyki ds. wsparcia UE dla sekcji zagranicznych oraz członkiem Rady Nadzorczej w projekcie energetycznym LitPolLink.

Stanowisko attache ds. energetyki, litewski rząd utworzył w roku 2011. Attache ma przyczynić się do wzmocnienia współpracy obu krajów w dziedzinie energetycznej. Ponadto w opinii litewskich władz ,,stanowisko jest niezbędne ze względu na strategiczne znaczenie Polski w urzeczywistnianiu dwustronnych projektów”.

PODCASTY I GALERIE