• Litwa
  • 10 września, 2015 14:05

Wiceminister MSZ: Trzeba pomagać krajom Partnerstwa Wschodniego

Unia powinna nadal wspierać kraje należące do Partnerstwa Wschodniego – powiedział wczoraj podczas dyskusji na Forum Ekonomicznym w Krynicy Andrius Krivas, wiceminister spraw zagranicznych RL.

zw.lt
Wiceminister MSZ: Trzeba pomagać krajom Partnerstwa Wschodniego

Fot. Wikipedia

„Szanując suwerenność i wolność każdego kraju należącego do Partnerstwa Wschodniego, musimy wspierać te kraje w realizacji niezbędnych reform. W ten sposób musimy wzmacniać ich proeuropejskie aspiracje” – oświadczył wczoraj wiceminister.

Krivas podkreślił, że Unia powinna wzmacniać współpracę z takimi krajami, jak Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina.

Dzisiaj wiceminister uczestniczy na konferencji „Wolne i niezależne media w krajach Partnerstwa Wschodniego”, która odbędzie się w Warszawie.

Partnerstwo Wschodnie, to program określający wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Projekt Partnerstwa został zapoczątkowany działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej.

Projekt Partnerstwa Wschodniego jest próbą utworzenia programu współpracy w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa z sześcioma państwami z Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego: z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem.

Współpraca w ramach Partnerstwa przyczynia się do zacieśniania relacji między wschodnimi partnerami, zwiększa wzajemne zaufanie i minimalizuje różnice w rozwoju.

PODCASTY I GALERIE