• Litwa
  • 28 grudnia, 2022 10:55

Wezwania do wojska. Wkrótce zostanie ogłoszona lista

5 stycznia Ministerstwo Obrony Narodowej opracuje listę poborowych na 2023 rok, na której znajdą się młodzi ludzie, mający spełnić swoje konstytucyjne obowiązki. Zostaną oni losowo wybrani przez program komputerowy na oczach niezależnych obserwatorów. Łącznie planuje się powołanie do służby w różnych jednostkach armii litewskiej 3,8 tys. poborowych.

zw.lt
Wezwania do wojska. Wkrótce zostanie ogłoszona lista

fot. BNS/ Vygintas Skaraitis

„Przygotowania do tegorocznego naboru przebiegły sprawnie. W tym roku nie przewiduje się żadnych większych innowacji, lista zostanie opracowana i opublikowana w zwykły, sprawdzony sposób. Nie mamy wątpliwości, że świadomość i patriotyzm naszych obywateli rośnie z roku na rok: dla wielu znalezienie się na tej liście nie tylko daje możliwość wypełnienia obywatelskiego obowiązku, ale także otwiera wiele różnych możliwości kariery” – mówi Arūnas Balčiūnas, dyrektor Wojskowej Służby Poboru i Rekrutacji Litewskich Sił Zbrojnych.

Wraz z dyrektorem rozpoczęcie tworzenia listy poborowych zainicjują i będą monitorować Minister Obrony Narodowej Arvydas Anušauskas oraz przedstawiciele Sił Zbrojnych Litwy. Aby zapewnić przejrzystość postępowania, proces będzie monitorowany również przez przedstawicieli społeczeństwa.

Poborowi są niezbędnym gwarantem szybkiej rekrutacji sił i zwiększenia rezerwy armii. Każdego roku do stałej obowiązkowej wstępnej służby wojskowej jest powoływanych od 3 do 4 tys. poborowych. Tak jak dotychczas, dziewczęta nie będą powoływane w trybie obowiązkowym, ale będą miały możliwość dobrowolnego odbycia służby wojskowej w wybrany przez siebie sposób. Rozpoczęcie służby pierwszych poborowych planowane jest na koniec lutego.

Należy zauważyć, że na liście poborowych znajdą się wszyscy młodzi ludzie, nawet ci, którzy wcześniej złożyli wnioski o odbycie stałej obowiązkowej wstępnej służby wojskowej z własnej woli. Ci będą mieli jednak możliwość wyboru czasu i miejsca pełnienia służby, ubiegania się o wyższą płacę.

Studiujący w krajowych uczelniach nie zostaną wpisani na listę, ale ci, którzy chcą wypełnić swój konstytucyjny obowiązek, mają prawo zawieszenia studiów na czas służby wojskowej. Młodzi ludzie, którzy nie zostali wpisani na listę poborowych ze względu na studia, mogą być powołani jeszcze na rok po ukończeniu studiów, do ukończenia 26. roku życia.

Sporządzona lista poborowych na rok 2023 oraz szczegółowe terminy i instrukcje dla osób w niej wpisanych mają zostać opublikowane na stronie internetowej https://sauktiniai.karys.lt. Cykl aktualizacji informacji wynosi 5 dni roboczych, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie przesłanych danych, ponieważ wezwania nie będą wysyłane pocztą. Za nieprzestrzeganie instrukcji jest przewidziana odpowiedzialność administracyjna lub karna.

Młodzi ludzie, których nie ma na liście, nadal będą mogli dobrowolnie wybrać służbę wojskową. Otrzymają możliwość wyboru pożądanego miejsca i czasu świadczenia usług oraz uzyskania maksymalnych płac.

Aktualne informacje dla poborowych pod linkiem: www.karys.lt

PODCASTY I GALERIE