• Litwa
  • 24 sierpnia, 2019 9:58

We wrześniu ponad 19 tys. osób rozpocznie studia

We wrześniu studia na uczelniach wyższych rozpocznie 19,3 tys. studentów pierwszego roku - podaje Stowarzyszenie Wyższych Uczelni Litwy LAMA BPO. To o półtora tys. mniej niż w roku ubiegłym.

BNS
We wrześniu ponad 19 tys. osób rozpocznie studia

Fot. Roman Niedźwiecki

Na uniwersytetach naukę rozpocznie 10,7 tys. osób, w kolegiach – 8,6 tys. Blisko 12 tys. przyszłych studentów – to tegoroczni abiturienci. Studia rozpocznie blisko 2 tys. maturzystów, którzy zdobyli przynajmniej jedną setkę na maturze. Najwięcej setkowiczów dostało się na Uniwersytet Wileński. Wybierali najczęściej nauki socjalne.

Ogółem w tym roku uczelnie oferowały 614 programów studiów. Najczęściej młodzi ludzie wybierali kierunki związane z medycyną oraz biznesem i zarządzaniem publicznym. Na miejscach finansowanych przez państwo studia podejmie blisko 12 tys. osób. Najwięcej na UW, Kowienskim u technologicznym i uniwersytecie im. Giedymina w Wilnie.

Z kolegiami przyszli studenci podpisali blisko 5 tys. takich umów. Najwięcej dostało się na bezpłatną naukę do Wileńskiego Kolegium Designu.
Za naukę tymczasem będzie płaciło 7,5 tys. studentów I roku.

PODCASTY I GALERIE