• Litwa
  • 26 czerwca, 2013 16:49

Wciąż nieznany los przyszłorocznego egzaminu z języka litewskiego

Minister Oświaty i Nauki Dainius Pavalkis nie posiada odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób w przyszłym roku odbędzie się egzamin maturalny z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych.

BNS

,,Bez dokładnej analizy tegorocznego egzaminu, który po raz pierwszy odbywał się jako egzamin ujednolicony, nie możemy decydować w sprawie przyszłego roku” – powiedział D. Pavalkis.

Minister zapewnił jedynie, że decyzja na pewno będzie wkrótce, czyli w drugiej połowie lipca br.

Naczelny Sąd Administracyjny Litwy orzekł w biegłym tygodniu, że decyzja w sprawie wprowadzenia ulg przy ocenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego w szkołach mniejszości narodowych, w tym polskich, jest sprzeczna z Konstytucją.

Kolegium sędziowskie orzekło, że ustanawiając ulgi został naruszony artykuł 29 Konstytucji zakładający zasadę równości. Wskazano też, że państwo ma obowiązek stworzenia możliwości nauki przedstawicielom mniejszości narodowych w języku ojczystym, ale też ma prawo do określenia i wymagania pewnego poziomu opanowania języka państwowego stwarzając przy tym odpowiednie warunki do nauki języka państwowego.

PODCASTY I GALERIE