• Litwa
  • 9 stycznia, 2017 13:19

Walka z bezrobociem: Bezpłatny kurs programowania dla młodzieży

Osoby w wieku do 29 lat mają możliwość uczestniczenia w bezpłatnym 160-godzinnym kursie programowania. Ma to przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodzieży.

zw.lt
Walka z bezrobociem: Bezpłatny kurs programowania dla młodzieży

Materiały prasowe

Według danych Litewskiej Giełdy Pracy, na Litwie jest 22 312 osób bezrobotnych w wieku do 29 lat. Stanowi to 16 proc. ogólnej liczby bezrobotnych na Litwie. W porównaniu np. do Grecji czy Włoch te dane nie są tragiczne, jednak w przodujących państwach Europejskich odsetek bezrobotnej młodzieży wynosi 6-7 proc.

„Programiści pozostają jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy i wygląda na to, że ta tendencja nie zmieni się w najbliższym czasie” -mówi kierownik Wileńskiej szkoły programowania Julija Rimšelė. Chociaż dużo osób na Litwie studiuje programowanie, nie jest prognozowane zapełnienie wszystkich miejsc pracy w tej ciągle rozwijającej się dziedzinie.

Wileńska szkoła programowania będzie prowadziła 160-godzinne kursy programowania sfinansowane przez Litewską Giełdę Pracy oraz funduszy Unii Europejskiej. Kursy są przeznaczone dla osób, które poprzednio nie miały doświadczenia w dziedzinie programowania, jednak chciałyby swoją przyszłość związać z technologiami informacyjnymi.

Po ukończeniu kursów uczestnicy programu będą zobowiązani do odbycia półrocznego stażu, który zapewni Szkoła prowadząca kurs programowania. Miejsce na odbycie stażu młodzież może poszukiwać również samodzielnie.

Osoby w wieku do 29, zainteresowane bezpłatnym kursem programowania, będą musiały wykonać specjalny test, sprawdzający podstawową wiedzę o programowaniu. Osoby kierujące projektem mają na celu wyselekcjonowanie najbardziej zmotywowanych osób.

Więcej informacji można znaleźć tutaj, albo skontaktować się bezpośrednio z Giełdą Pracy (lit. darbo birža).

PODCASTY I GALERIE