Waldemar Tomaszewski: Referendum jest ideą AWPL

Współrządzące ugrupowania różnie oceniły propozycję partii Porządek i Sprawiedliwość w sprawie przeprowadzenia obowiązkowego referendum w związku z przystąpieniem Litwy do strefy euro.

Bożena Lenkiewicz
Waldemar Tomaszewski: Referendum jest ideą AWPL

Fot. zw.lt

Socjaldemokrata Bronius Bradauskas wyjaśnił, że w umowie akcesyjnej o przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej jest zawarty warunek dołączenia kraju do wspólnej strefy walutowej, zaś referendum w sprawie przystąpienia Litwy do wspólnoty już się odbyło.

Lider Partii Pracy Vytautas Gapšys powiedział, że wprowadzenie euro jest przewidziane w programie wyborczym jego partii, ponieważ jest to kwestia wagi strategicznej.

Z kolei lider AWPL, eurodeputowany Waldemar Tomaszewski powiedział dla Radia Znad Wilii, że referendum jest właściwie ideą polskiej partii, z którą wystąpiła jeszcze w styczniu tego roku.

Waldemar Tomaszewski

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej