• Litwa
  • 23 lutego, 2017 16:33

Wade: Kolejne „W” w litewskich paszportach

23 lutego b. r. Okręgowy Sąd Administracyjny w Kownie rozpatrzył skargę w sprawie odmowy Urzędu Migracji wydania dzieciom paszportów LR z literą „w”. Sąd przyjął orzeczenie o wydanie nieletnim Litewskich paszportów z nazwiskiem „Wade”.

Wade: Kolejne „W” w litewskich paszportach

Fot. zw.lt

Sąd przyznał, że rodzina wnioskodawczyni styka się z wieloma problemami. Dokumenty ukazują, że rodzina wnioskodawczyni jest identyfikowana wg oryginalnej pisowni nazwiska „Wade”. Dzieci są obywatelami Zjednoczonego Królestwa, mają angielskie paszporty. Rodzina często podróżuje po strefie UE i na stałe mieszka w ZK. Podróżując są zmuszeni udowadniać tożsamość wszystkich członków rodziny z powodu różnicy „Wade” i „Vade”.

Prawie codziennie pojawiają się sytuacje, gdy musimy udowodnić tożsamość, którą najczęściej udowodnimy pokazując paszport. Za każdym razem, gdy w dokumentach różni się pisownia nazwiska istnieją wątpliwości co do autentyczności dokumentów. Osoba, korzystająca z prawa do swobodnego poruszania się i zamieszkania w innym kraju UE jest zmuszona mieć nazwisko inne, niż to zapisane w świadectwie stanu cywilnego lub innych dokumentach państwa zamieszkania, co może utrudnić prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania w państwach UE.

Warto zaznaczyć, że to już osiemnasta wygrana Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie oryginalnego zapisu imion i nazwisk. Coraz więcej mieszanych rodzin (najczęściej, gdy jeden z małżonków jest obywatelem Litwy, a drugi – cudzoziemcem) postanawiają walczyć o swoje prawa w sądzie. Zdaniem pomocnika adwokata Eweliny Baliko, która reprezentowała wnioskodawców w sądzie, jeszcze dużo spraw będzie musiało być podane do sądu, dopóki uregulowanie prawne na Litwie spełni oczekiwania wszystkich obywateli.

Orzeczenie może być zaskarżone w ciągu miesiąca.

PODCASTY I GALERIE