• Litwa
  • 4 lutego, 2021 7:41

W zeszłym roku szara strefa stanowiła nawet 13 procent PKB

Według wstępnych danych Państwowej Inspekcji Podatkowej (VMI), udział szarej strefy w gospodarce na Litwie w ubiegłym roku mógł wynieść około 12,7-13 proc. produktu krajowego brutto (PKB).

BNS
W zeszłym roku szara strefa stanowiła nawet 13 procent PKB

BNS/Scanpix

Według danych Inspekcji jest to niewielka zmiana w stosunku do poprzednich lat. W 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 13,1 proc. a w 2018 roku – 14 proc.

Według szefowej Państwowej Inspekcji Podatkowej Edity Janušienė tolerancja dla szarej strefy na Litwie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

„Według wyników naszego ankietowania 30 proc. szefów firm toleruje istnienie szarej strefy a 50 proc. mieszkańców kupowałoby towary taniej, ale nieopodatkowane. Dlatego, nad wyższą świadomością społeczną w tej sferze naprawdę należy jeszcze pracować ”- powiedziała E. Janušienė na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Sejmu, na którym dyskutowano o szarej strefie.

Zastępca szefowej Państwowej Inspekcji Podatkowej Artūras Klerauskas stwierdził, że na redukcję szarej strefy pozytywnie wpływa obowiązkowe od 2017 r. informowanie Inspekcji o zakupach, sprzedaży i transporcie ładunków, minimalna składka (tzw. podłoga) Sodry, która pomogła wyjaśnić jaka część wynagrodzeń jest przekazywana w „kopertach” a także dyrektywy UE w sprawie podatku od osób prawnych.

„Międzynarodowa wymiana informacji poprawiła sytuację z tranferem nieopodatkowanych dywidend za granicę. (…) Wielkość takich dywidend spadła ze 100 mln. do praktycznie miliona euro w 2019 roku – powiedział A. Klerauskas.

Według niego, aktywna praca VMI z największymi podatnikami pozwoliła zebrać dodatkowe 20 mln podatku od zysków. Wynik dodatkowych kontroli VMI przyniósł 118 mln. euro. Większość z nich to dodatkowo naliczony VAT.

Według A. Klerauskasa, aby jeszcze bardziej zredukować szarą strefę, konieczne jest usprawnienie rejestracji używanych samochodów na sprzedaż, ustalenie procedury księgowania i sprzedaży ich zdemontowanych części. Szara strefa zostałaby zredukowana przez kartę budowlańca, ściślejszą regulację świadczeń z tytułu pracy mobilnej, ograniczenie wydatków prywatnych pracowników firm, gdzie takie koszty są uwzględnione w ich rachunkowości, ograniczenia dotyczące płatności gotówkowych i obowiązkową rejestrację najmu mieszkań.

VMI proponuje również rozszerzenie stosowania minimalnych kryteriów podatnika zaufanego, które są obecnie stosowane tylko w dziedzinie zamówień publicznych i wsparcia. Apeluje też o bardziej rozszerzenie uprawnień jeśli chodzi o wymianę danych wynikających z ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Teraz ma dostęp tylko do niewielkiej części tych danych.

PODCASTY I GALERIE