• Litwa
  • 1 maja, 2022 17:47

Od niedzieli w dokumentach osobistych będzie dozwolona oryginalna pisownia nazwisk

Od niedzieli w dokumentach osobistych będzie dozwolona oryginalna pisownia nazwisk: wnioski będzie można podać w urzędach stanu cywilnego lub pocztą, a do zmiany na formę nielitewską konieczne będzie wcześniejsze zadeklarowanie narodowości.

BNS
Od niedzieli w dokumentach osobistych będzie dozwolona oryginalna pisownia nazwisk

Fot. bns foto/Žygimantas Gedvila

Od 1 maja wejdzie w życie ustawa, zgodnie z którą imię i nazwisko obywatela Litwy w dokumentach osobistych może być w niektórych przypadkach pisane literami alfabetu łacińskiego bez znaków diakrytycznych.

Jak informuje Wydział Komunikacji Społecznej Sejmu, wniosek o zmianę imienia i nazwiska będzie można złożyć w wybranym urzędzie stanu cywilnego za pośrednictwem systemu elektronicznego lub składając wniosek listem poleconym lub kurierem.

Tak jak poprzednio, zmiana nazwiska małoletniego dziecka będzie wymagała pisemnej zgody jednego z rodziców, a także pisemnej zgody dziecka, jeśli ukończyło ono 10 lat.

Przedstawiciele mniejszości narodowych, którzy chcą zmienić swoje nazwisko na nielitewskie, będą musieli najpierw zadeklarować swoją narodowość: można wybrać narodowość jednego z ich rodziców lub dziadków, a narodowość małoletniego dziecka można zmienić tylko na narodowość rodziców.

Minister Sprawiedliwości Evelina Dobrovolska zwraca uwagę, że w przypadku chęci wpisania swoich nazwisk literami alfabetu łacińskiego, ponieważ jest on nielitewskim obywatelem Litwy, w pierwszej kolejności będzie musiał wskazać narodowość inną niż litewska w ewidencji ludności.

Narodowość dzieci nie będzie musiała być podana w ewidencji ludności – imiona dzieci będą oceniane na podstawie narodowości rodziców.

Zmienione zostaną dane dotyczące narodowości w akcie urodzenia, zostaną one usunięte lub akt ten będzie mógł być uzupełniony o te dane.

Zwraca się uwagę, że obywatele Litwy narodowości nielitewskiej będą mogli pisać tylko nazwy swojej nomenklatury narodowej literami alfabetu łacińskiego i będą musiały być pisane zgodnie z zasadami pisowni i składu tego języka narodowego.

„Tak więc imię Wilno nie można napisać Wilnius, ani nie można będzie wpisać x, jeśli nie ma takiej litery w alfabecie tego języka narodowego” – mówi minister.

Nowo uchwalona ustawa dopuszcza w niektórych przypadkach oryginalną pisownię nazwisk: jeżeli obywatel Litwy wybierze nielitewskie nazwisko współmałżonka, a także jeżeli nazwisko jego rodziców lub jednego z rodziców zostało wpisane w języku nielitewskim w źródle dokumentu.

Innym wyjątkiem jest sytuacja, w której on sam, jego rodzice, dziadkowie, przodkowie mieli lub posiadają obywatelstwo innego państwa, a imię i nazwisko są zapisane znakami nielitewskimi w źródle dokumentu.

Również oryginalna pisownia nazwisk w dokumentach byłaby dozwolona, ​​gdyby nabył swoje nazwisko w obcym państwie, w którym zamieszkuje i są one zapisane tymi znakami w źródle dokumentu.

PODCASTY I GALERIE