• Litwa
  • 20 listopada, 2015 11:57

W Wilnie trwa sesja plenarna Zgromadzenia Bałtyckiego

Kraje bałtyckie powinny zacieśnić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności - mówi przewodnicząca sejmu Loreta Graužinienė. W piątek w Wilnie odbywa się sesja plenarna 34-go Zgromadzenia Bałtyckiego.

BNS
W Wilnie trwa sesja plenarna Zgromadzenia Bałtyckiego

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Szybko zmieniający się świat stawia nas codziennie przed nowymi wyzwaniami, dlatego nawołuję do ponownego rozpatrzenia priorytetów, celów i zadań Zgromadzenia Bałtyckiego. Dziś najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych ludzi, naszego regionu i całej Europy. Wobec zwiększającej się liczby ataków terrorystycznych, w których cierpią pokojowi mieszkańcy, staje się oczywiste, że nasze państwa, Europa i cały świat stoją przed wyzwaniem, które pokonać możemy tylko dzięki zjednoczeniu swoich sił” – w piątek podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Bałtyckiego mówiła Graužinienė.

Jak dodała, większą rolę powinien zyskać Komitet Prawa i Bezpieczeństwa Zgromadzenia Bałtyckiego, bardziej aktywnie powinny współpracować komitety bezpieczeństwa narodowego Litwy, Łotwy i Estonii.

Zdaniem przewodniczącej Sejmu Inary Mūrniecė, kwestia bezpieczeństwa stała się aktualna jak nigdy, jest ona i pozostanie priorytetem państw bałtyckich.

„Powinniśmy nie tylko zwiększać wydatki na obronność, lecz także wzmacniać współpracę w zakresie koordynacji naszych sił wojskowych i ich działań w regionie, powinniśmy też zapewnić wspólne przetargi, wspólne planowanie, powinniśmy myśleć o wspólnej infrastrukturze, zwłaszcza gdy mówimy o wspólnych manewrach w celu umocnienia zewnętrznych granic państw bałtyckich” – podkreśliła Mūrniecė.

Przewodniczący parlamentu Estonii Eiki Nestor zaznaczył, że najważniejsza w tym momencie jest ochrona granic.

„Z powodu kryzysu uchodźców w różnych krajach słyszymy nawoływania do ponownego budowania granic, obrony przed zjednoczoną Europą, ale na agendzie znalazła się także inna kwestia – bezpieczeństwo naszych granic. Czy można sobie wyobrazić efektywną ochronę granic, kiedy nie ma porozumienia wszystkich 28 państw? Powinniśmy walczyć o zjednoczoną Europę, i jest to możliwe” – powiedział Nestor.

 

PODCASTY I GALERIE