• Litwa
  • 13 czerwca, 2020 9:47

W Wilnie spotkają się szefowie dyplomacji państw bałtyckich i Polski

15 czerwca br. w Wilnie dojdzie do spotkania szefów dyplomacji Polski, Estonii, Litwy i Łotwy w tzw. formule B3+1. Przed czterostronnym spotkaniem odbędzie rozmowa Linasa Linkevičiusa i Jacka Czaputowicza ,,w cztery oczy", podczas której szefowie dyplomacji Litwy i Polski omówią wznowienie wizyt państwowych, wspólnych obchodów historycznych wydarzeń, a także kwestie kwestie bezpieczeństwa. 

zw.lt
W Wilnie spotkają się szefowie dyplomacji państw bałtyckich i Polski

Fot. Roman Niedźwiecki

Program wizyty obejmuje dwustronne konsultacje polsko-litewskie na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Uczestnicy spotkania wezmą także udział w nieformalnej dyskusji w formule wideokonferencji szefów dyplomacji państw UE, która tym razem będzie w większości poświęcona stosunkom transatlantyckim i dialogowi strategicznemu z USA. W wideospotkaniu udział weźmie również sekretarz Stanu USA, Mike Pompeo, a tematem rozmów będzie walka z COVID-19, dezinformacja, stosunki z Chinami i Rosją.

Szefowie dyplomacji państw bałtyckich i Polski poruszą również kwestię Partnerstwa Wschodniego oraz bezpieczeństwa w regionie.

Partnerstwo Wschodnie jest inicjatywą określającą wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Inicjatywa Partnerstwa została zapoczątkowana działaniami dyplomacji polskiej, wspieranymi przez Szwecję. Program zainaugurowano w Pradze w 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej. Inicjatywa zakłada zacieśnienie współpracy z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią. Szczyt przywódców Unia Europejska – Partnerstwo Wschodnie, zaplanowany pierwotnie na 18 czerwca 2020 roku, zostanie zastąpiony wideokonferencją szefów państw i rządów. Polska opowiada się za organizacją fizycznego spotkania w formacie Szczytu UE-PW na początku 2021 rok. 

Na podst. urm.lt; gov.pl

PODCASTY I GALERIE