• Litwa
  • 25 stycznia, 2019 9:55

W Wilnie spotka się grupa robocza Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy

W przyszłym tygodniu w Wilnie odbędzie się posiedzenie grupy roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej.

zw.lt
W Wilnie spotka się grupa robocza Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy

Fot. Joanna Bożerodska

Wizyta odbędzie się na zaproszenie Arvydasa Nekrošiusa, zastępcy przewodniczącego Sejmu, przewodniczącego litewskiej delegacji do Zgromadzenia.

Stronę polską w Wilnie reprezentować będą wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia posłowie Małgorzata Gosiewska i Tadeusz Aziewicz oraz członkowie delegacji, posłowie Wojciech Zubowski i Andrzej Czerwiński.

Celem posiedzenia będzie omówienie aktualnych kwestii ważnych dla polsko-litewskich relacji. Rozmowy będą dotyczyły prac Zgromadzenia, w tym szczegółów związanych z jego planowaną sesją. Posiedzenie będzie kontynuacją spotkania, które odbyło się w Warszawie na przełomie wrzesnia i październka.

PODCASTY I GALERIE