Litwa
Mirosława Januszkiewicz

W Wilnie obradują ministrowie ds. sportu i kultury

W Wilnie odbywa się dzisiaj nieformalne spotkanie ministrów ds.sportu oraz ministrów ds. kultury i spraw audiowizualnych.

Europejscy ministrowie ds. sportu rozmawiają między innymi o tym, jaki wpływ na gospodarkę i życie społeczne mieszkańców Unii Europejskiej mają duże międzynarodowe przedsięwzięcia sportowe.

Ministrowie będą też dyskutowali na tematy programów inwestycyjnych skierowanych na rozwój infrastruktury sportowej.

Wiceminister spraw wewnętrznych Elvinas Jankevičius:

Elvinas Jankevičius (1)

Z kolei nieformalne spotkanie ministrów ds. kultury i spraw audiowizualnych to nieformalna wymiana poglądów na temat modernizacji polityki kulturowej w celu zapewnienia inwestycji w sektorach kultury i twórczości, wolności mediów, zapewnienia dostępu do informacji w erze cyfrowej.

Daiva Parulskienė, kierowniczka Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Spraw Europejskiech w Ministerstwie Kultury.

Daiva Parulskienė

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!