• Litwa
  • 29 października, 2014 11:36

W Wilnie konferencja na temat rosyjskiej propagandy medialnej

W sejmie odbędzie się dzisiaj dyskusja na temat przeciwdziałania wrogiej propagandzie.

BNS
W Wilnie konferencja na temat rosyjskiej propagandy medialnej

Fot. BFL/Tomas Lukšys

„Media są potężną bronią, zwłaszcza gdy szerzone jest kłamstwo, propaganda wojenna, wzniecana nienawiść i niezgoda. Jak sprawić, by ta broń przyniosła jak najmniej szkód społeczeństwu? Ciekawym faktem jest, że rosyjskie kanały informacyjne zarejestrowane są w krajach Unii Europejskiej, toteż możliwości komisji są dość ograniczone. Zważywszy też fakt, że kanały rosyjskie widoczne są także przez internet, przez telewizje satelitarne, można stwierdzić, że sytuacja nie jest dobra” – na konferencji prasowej mówił dyrektor Komisji Litewskiego Radia i Telewizji Edmundas Vaitekūnas.

Zdaniem przewodniczącego Związku Dziennikarzy Litwy Dainiusa Radzevičiusa jednym ze sposobów zapobiegania szerzeniu się propagandy może być szersza oferta w mediach.

„Powinna być zagwarantowana jak najbardziej zróżnicowana treść. Jakość i różnorodność – to jedne z najważniejszych aspektów, by te problemy, o których mówimy dziś w kontekście geopolitycznym, były w jakimś stopniu rozwiązane dzięki prewencji – powiedział D.Radzevičius.

Komisja Litewskiego Radia i Telewizji organizuje międzynarodową konferencję pod tytułem „Telewizja i radio: dzisiejsze wyzwania”.
Uczestnicy dyskusji wymienią poglądy, doświadczenia i spostrzeżenia oraz omówią kroki, które należy poczynić w celu przeciwdziałania propagandzie krajów trzecich w mediach. Udział w konferencji zapowiedzieli eksperci prawa i mediów z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski i Ukrainy.

PODCASTY I GALERIE