• Litwa
  • 25 kwietnia, 2013 11:39

160 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. Większość nosicieli to mężczyźni

W ubiegłym roku Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS odnotowało na Litwie 160 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. Wirus wykryto u 114 mężczyzn i 46 kobiet.

BNS
160 nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. Większość nosicieli to mężczyźni

Lietuvos AIDS centro laboratorija atlieka sudëtingiausius tyrimus, kuriø metu galima aptikti ávairius virusus, sukelianèius ligas.

Zgodnie z danymi z 1 stycznia bieżącego roku nosicielami wirusa HIV są przeszło 2 tys. osób na Litwie.

Zdecydowaną większość nosicieli stanowią mężczyźni – 1687 przypadków. Kobiet nosicielek jest pięciokrotnie mniej – 373. Większość zakażonych wirusem HIV to osoby w przedziale wiekowym od 25 do 29 roku życia.

Litewskie Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS jako najczęstszą formę zakażenia wirusem HIV podaje zażywanie narkotyków – to 38,7 proc.wszystkich przypadków. Liczba zakażeń HIV poprzez kontakty seksualne wynosi 35,6 proc. (57 osób). W tym w 46 przypadkach doszło do zakażenia poprzez kontakty heteroseksualne i w 11 przypadkach – poprzez kontakty homoseksualne. W 41 przypadkach, czyli 25,6 proc. źródło zakażenia wirusem HIV nie jest znane.

Najwięcej przypadków zakażenia wirusem HIV zarejestrowano w dużych miastach – Wilnie, Kownie oraz Kłajpedzie.

PODCASTY I GALERIE