• Litwa
  • 11 listopada, 2016 11:10

W tym roku zburzono 136 nielegalnych budowli

Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w tym roku w wyniku decyzji sądowych zostało zburzone 136 nielegalnych budowli.

BNS
W tym roku zburzono 136 nielegalnych budowli

Fot. BFL/Kaspars Krafts BFL/F64

125 budowli wyburzyli ich budowniczy. Dziewięć budynków zostało zniesionych przymusowo. Dwie wyburzone budowle posiadały nielegalnie wydane pozwolenia na budowę. Właściciele nielegalnych budowli będą musieli zapłacić 42 tys. euro za wydatki dekonstrukcji budowli.

Jak informuje Ministerstwo, zwykle na usunięcie nielegalnej budowli jest wyznaczany termin pół roku. Czasem jest on przedłużany o kilka miesięcy.

Często sąd decyduje o terminie, w którym właściciel budowli może ją zarejestrować.

Po upłynięciu danego terminu na zarejestrowanie, a następnie na usunięcie budowli, budynek jest usuwany na koszt właściciela.

Ministerstwo informuje o przykładzie nielegalnej budowy domu mieszkalnego na wileńskiej ulicy Neskučių. Dom został wybudowany w 2010, a jego właścicielka nie podjęła żadnych kroków, żeby budynek zarejestrować. Państwowa Inspekcja Terytorialna Planowania i Budowy, wykonując decyzję sądową zatrudniła firmę, która wyburzyła budynek. Rachunek w wys. 5,8 tys. euro za dekonstrukcję budynku jest zobowiązana zapłacić jego właścicielka.

PODCASTY I GALERIE