• Litwa
  • 9 marca, 2014 9:29

W Strasburgu coraz więcej pozwów przeciwko Litwie

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpływa coraz więcej pozwów przeciwko Litwie, Litwini jednak zwracają się do tego sądu rzadziej, niż Łotysze i Estończycy.

BNS
W Strasburgu coraz więcej pozwów przeciwko Litwie

Fot. BFL/Tomas Lukšys

Ze statystyki podanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w ubiegłym roku trybunał w Strasburgu otrzymał 428 petycji przeciwko Litwie, w 2012 roku było ich 373, a w roku 2011 – 305.

Według liczby petycji przypadających na 10 tys. mieszkańców wśród krajów bałtyckich prym wiedzie Estonia. Tam w ubiegłym roku wypadało 1,79 pozwów na 10 tys. mieszkańców. W Estonii liczba ta wyniosła 1,59 pozwów na 10 tys. mieszkańców, na Litwie najmniej – 1,44 pozwów.

Statystycznie około 90 proc. petycji jest odrzucanych.

Najwięcej wniosków do trybunału w Strasburgu składają mieszkańcy Bałkanów. W Serbii na 10 tys. mieszkańców przypada 7,05 petycji. Najmniej skarżą się mieszkańcy Irlandii i Wielkiej Brytanii – tu na 10 tys. mieszkańców przypada 0,13 petycji.

PODCASTY I GALERIE