• Litwa
  • 21 września, 2017 15:59

W Sejmie uczczono 85. rocznicę urodzin Brazauskasa

Podczas czwartkowego posiedzenia Sejm Litwy upamiętnił 85. rocznicę urodzin Algirdasa Brazauskasa, pierwszego prezydenta Litwy po odzyskaniu niepodległości, szefa 12. i 13. rządów, honorowego przewodniczącego Partii Socjaldemokratycznej. Wspominano między innymi, że to Brazauskas podpisał Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

zw.lt
W Sejmie uczczono 85. rocznicę urodzin Brazauskasa

Przewodniczący Viktoras Pranckietis w swoim przemówieniu powiedział, że postać Brazauskasa wzbudzała poczucie bezpieczeństwa.

„Jego pewność siebie i zdecydowanie przy podejmowaniu decyzji wyróżniały go jako polityka. Szacunek dla swojej osoby zyskał nie tylko na Litwie, lecz także za granicą” – podkreślił polityk.

Przewodniczący sejmowego Komitetu ds. Europy Gediminas Kirkilas również akcentował zasługi Brazauskasa w rozwoju relacji międzynarodowych Litwy.

„Można by mówić, że w czasie jego kadencji inne było środowisko geopolityczne, może w niektórych aspektach nawet bardziej przychylne. Jednak wówczas także istniały poważne przeszkody i wyzwania. Na przykład, sceptyczny pogląd części krajów zachodnich na przyjęcie państw bałtyckich do NATO. O naszym sukcesie zadecydowała solidarność i koordynacja działań wszystkich trzech krajów bałtyckich, przede wszystkim prezydentów” – mówił Kirkilas.

„Dobre relacje z Polską ten proces solidnie wzmocniły. I nie tylko przyjaźń z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, lecz także podpisany wcześniej przez prezydentów Brazauskasa i Wałęsę traktat polsko-litewski o przyjaźni i stosunkach dobrosąsiedzkich. Negocjacje były niełatwe, a niektórych założeń traktatu, niestety, nie zrealizowaliśmy do tej pory. Być może spoglądając z perspektywy historycznej będziemy potrafili przekroczyć próg mitów i uprzedzeń? Przecież w czasie dobrych relacji z Polską i osiągnięcia obu krajów sąsiednich były najbardziej znaczące. Jak, zresztą, zawsze w naszej wspólnej historii” – podkreślił socjaldemokrata.

Algirdas Mykolas Brazauskas urodził się 22 września 1932 w Rakiszkach, zmarł 26 czerwca 2010 w Wilnie. Litewski polityk, w okresie ZSRR działacz komunistyczny, prezydent Litwy w latach 1993–1998, premier Litwy w latach 2001–2006.

PODCASTY I GALERIE