• Litwa
  • 8 stycznia, 2021 6:05

W Sejmie – projekt uznający Landsbergisa za prezydenta kraju

W Sejmie został zarejestrowany projekt rezolucji, przygotowany przez posła, konserwatystę Emanuelisa Zingerisa. Tekst dokumentu zawiera również faktyczne zatwierdzenie statusu przewodniczącego Rady Najwyższej – Sejmu Restytucyjnego, profesora Vytautasa Landsbergisa jako głowy państwa.

delfi.lt
W Sejmie – projekt uznający Landsbergisa za prezydenta kraju

Vytautas Landsbergis/ Fot. Joanna Bożerodska

„Sejm Republiki Litewskiej <…>, przypominając, jakie historyczne zwycięstwo odniosła Litwa, na której czele stał wówczas przewodniczący Rady Najwyższej – Sejmu Restytucyjnego Vytautas Landsbergis, <…>, nie wątpi, że 13 stycznia – Dzień Obrońców Wolności Litwy – należy ogłosić dniem wolnym od pracy” – czytamy w dokumencie.

Rezolucja Sejmu, a w innych przypadkach deklaracja Sejmu, nie jest w swej istocie normatywnym aktem prawnym, ale taka forma dokumentu urzędowego jest preferowana przez polityków przy wyrażaniu opinii i / lub ocen członków Sejmu.

Na przykład, litewski Sejm podjął rezolucje w sprawie wydarzeń na Białorusi, a także w sprawie budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu.

Gdyby projekt rezolucji, zaproponowany przez posła Zingerisa, został przyjęty w Sejmie, taki tekst dokumentu mógłby teoretycznie być pretekstem do legitymizacji prawnej statusu Landsbergisa jako głowy państwa.

PODCASTY I GALERIE