• Litwa
  • 19 marca, 2019 12:03

W Sejmie odłożono czytanie projektu ws. nauczania języka litewskiego w przedszkolach

Sejm przełożył pierwsze czytanie projektu nowelizacji Ustawy o oświacie, dotyczącego zwiększenia liczby godzin nauczania języka litewskiego w placówkach kształcenia przedszkolnego mniejszości narodowych.

BNS
W Sejmie odłożono czytanie projektu ws. nauczania języka litewskiego w przedszkolach

Fot. BNS/Vidmantas Balkūnas

Starosta frakcji AWPL – ZChR Rita Tamašunienė poprosiła o skreślenie tematu z harmonogramu obrad, gdyż frakcja chce omówić tę kwestię z ministrem oświaty, nauki i sporu.

Zgodnie z projektem liczba godzin nauki języka litewskiego w placówkach przedszkolnych dla dzieci wspólnot narodowych ma być zwiększona do co najmniej 5. Obecna ustawa przewiduje co najmniej 4 godziny.Nowy tryb wszedłby w życie od września.

PODCASTY I GALERIE