• Litwa
  • 20 stycznia, 2018 10:19

W Sejmie najwięcej mówi Tamašunienė, najmniej – Mackiewicz i Olszewski

W ciągu czterech miesięcy jesiennej sesji parlamentu w sali posiedzeń plenarnych najczęściej (209 razy) wypowiadał się socjaldemokrata Algirdas Sysas, a przedstawiciel "chłopów" Vytautas Rastenis i "porządkowiec" Rimas Andrikis ani razu nie zabrali głosu. Statystyki członków frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin są różne. Najwięcej - 31 razy - występowała szefowa frakcji Rita Tamašunienė.

BNS
W Sejmie najwięcej mówi Tamašunienė, najmniej – Mackiewicz i Olszewski

Fot. BNS/Žygimanats Gedvila

Poseł Leonard Talmont przemawiał podczas sesji plenarnych 5 razy, posłowie Zbigniew Jedziński i Jarosław Narkiewicz – po 5 razy. Wanda Krawczonok zabrała głos 2 razy. Michał Mackiewicz, Czesław Olszewski i Irina Rozowa przemawiali po jednym razie.

Statystyka obejmuje wypowiedzi podczas czytania projektów ustaw, przedstawienie wniosków komitetów i frakcji, uzasadnienie głosowania, repliki, udział w dyskusjach, pytania podczas godziny rządowej.

PODCASTY I GALERIE