• Litwa
  • 11 sierpnia, 2017 17:59

W Sankt Petersburgu odsłonięto tablicę Teofila Matulionisa

W  kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w północnej stolicy Rosji odsłonieto tablice upamiętniająca błogosławionego Teofila Matulionisa.

zw.lt

W latach 1910 – 29 Teofil Matulionis budował i był proboszczem w tym kościele. Później w czasach sowieckich kościół został zamieniony w bursę i tylko w 2003 r. został zwrócony wiernym.

Na uroczystości był obecny konsul Republiki Litewskiej oraz przedstawiciele litewskiej wspólnoty w tym mieście.

Teofil Matulionis urodził się 4 lipca 1873 we wsi Kudoriškis, na Litwie. Wstąpił do seminarium duchownego w Sankt Petersburgu, gdzie 17 marca 1900 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Antoniego Maleckiego. Został mianowany wikariuszem tamtejszej parafii pw. św. Katarzyny, a w 1918 został proboszczem pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1923, po procesie, w którym oskarżeni byli także m.in. abp Jan Cieplak i ks. prał. Konstanty Budkiewicz, został po raz pierwszy uwięziony przez bolszewików. Gdy przebywał w więzieniu, Pius XI mianował go 8 grudnia 1928 biskupem pomocniczym mohylewskim ze stolicą tytularną Matrega. Sakry udzielił mu potajemnie biskup Antoni Malecki. Wydostał się na wolność w 1933 dzięki wymianie więźniów między Litwą a ZSSR. W 1936 podróżował do Egiptu, Ziemi Świętej i Polski. 9 stycznia 1943 został mianowany biskupem diecezjalnym koszedarskim. Po zajęciu Litwy przez Armię Czerwoną w 1940, ponownie trafił do łagrów. Ogółem z niemal 90 lat życia 25 spędził w sowieckich więzieniach. Powrócił z nich w 1956, ale reżim nie pozwolił mu na objęcie rządów diecezją. Był otoczony był ścisłą kontrolą policyjną. 9 lutego 1962 św. Jan XXIII mianował go arcybiskupem ad personam. Zmarł 20 sierpnia 1962 roku w Szadowie. Pochowano go w krypcie biskupiej w katedry Przemienienia Pańskiego w Koszedarach.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej