• Litwa
  • 25 lutego, 2019 9:30

W sądach ma powstać instytucja ławników

Afera korpucyjna w sądownictwie skłoniła rząd do uprawomocnienia instytucji ławników. Minister sprawiedliwości Elvinas Jankevičius oznajmił, że uzgodnił z premierem Sauliusem Skernelisem, iż poprawki konstytucyjne w tej kwestii zostaną zarejestrowane w najbliższym terminie.

BNS
W sądach ma powstać instytucja ławników

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Zgodnie z projektem resortu, Konstytucja ma być uzupełniona o ustęp, że ” przypadkach i trybie ustanowiony przez ustawę, wspólnie z sędziami sprawę rozponają i wyrok wydają niezawodowi członkowie składu orzekającego, zaprzysiężeni jako ławnicy”. W opinii ministra Jankevicziusa, ławnicy byliby bardzo pomocni zwłaszcza w rozpoznawaniu przestępstw korupcyjnych.

Dyskusje na temat wprowadzenia do sądu ławników trwają od ponad dziesięciu lat. Zwolennicy tej opcji mówią, że obecność ławników zwiększyłaby przejrzystość procesów sądowych. Przeciwnicy obawiają się, że ławnicy mogą upolitycznić proces, wyroki będą wydawane w oparciu o subiektywne poczucie sprawiedliwości, a czas rozpatrywania spraw się wydłuży.

PODCASTY I GALERIE